Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ ПВ 16 – Прање и пеглање веша

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА ЈН МП2/16 – Медицинско техничка помагала

Конкурсна документација

Обавезна табела уз понуду

Позив за подношење понуде

ЈАВНА НАБАВКА ЈН ВП/16 – Сервисирање, текуће одржавање и поправка возила

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДЗ Оџаци оджавање возног парка – ПОзив на подношење понуде

ЈАВНА НАБАВКА ЈНМВ О/16 – Осигурање лица и имовине

Измена ДЗ Оџаци конкурсна документација набавка осигурања 2016.

Питања и одговори

ЈАВНА НАБАВКА број СВ/2016

Конкурсна документација – набавка санитетског возила Дом здравља Оџаци

ДЗ Оџаци набавка санитетског возила – Позив за подношење понуде

ДЗ Оџаци одлука о додели уговора за санитетско возило ЈН СВ 16

 

Јавна набавка: ЈНМВ МО 1 16 Медицинска помагала

Обавезна табела за попунити ЈН МП1-16

Позив за подношење понуде ДЗ Оџаци ЈНВ МП 1 16 медицинска помагала

Конкурсна документација – набавка медицинских помагала

ДЗ Оџаци одлука о додели уговора ЈН МП 16

 


 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке