Контакт

Преко електронске поште:

 

 

Телефоном или лично:

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
25250 Оџаци
Телефон централа: 025/5742-131

 

Фабричка амбуланта Оџаци
Иве Лоле Рибара 22
25250 Оџаци
тел: 025/5742-333

 

Здравствена станица Каравуково
Прохора Пчињског 52
Каравуково
тел: 025/762-012

 

Здравствена станица Ратково
Ратка Павловића 3
Ратково
тел: 025/883-038

 

Здравствена станица Дероње
Његошева ББ
Дероње
тел: 025/872-303

 

Здравствена станица Српски Милетић
Светог Саве 42
Српски Милетић
тел: 025/764-617

 

Здравствена станица Бачки Грачац
Личка ББ
Бачки Грачац
тел: 025/5767-006

 

Здравствена станица Бачки Брестовац
Маршала Тита 76
Бачки Брестовац
тел: 025/881-048

 

Здравствена станица Богојево
Трг Ослобођења 10
Богојево
тел: 025/875-612

 

Здравствена станица Лалић
Маршала Тита ББ
Лалић
тел: 025/870-024