Општа медицина

Служба опште медицине покрива са амбулантама сва насељена места општине Оџаци.

Лекари:

Дом здравља

 • др спец. Весна Перак, начелник

Фабричка Амбуланта

 • др Коста Сајић

Здравствена станица Каравуково:

 • др Зоран Максимовић
 • др Никола Стаменковић

Здравствена станица Ратково

 • др спец. Милорад Земуновић
 • др спец. Мирјана Кецман

Здравствена станица Дероње

 • др Звездана Даниловац

Здравствена станица Српски Милетић

 • др Славица Михајловић
 • др Весна Станојевић

Здравствена станица Бачки Грачац

 • др Милан Прица

Здравствена станица Бачки Брестовац

 • др Славко Ђукић

Здравствена станица Богојево

 • др Александар Зејак

Здравствена станица Лалић

 • др Мара Тинтор